War Heritage Institute

 • banner%20webnl

Vacature: Medewerker collectieregistratie

Je staat het diensthoofd bij in het administratief beheer van de inventaris en de bijhorende documentatie van een breed en gevarieerd spectrum aan collecties (vb. voertuigen, wapens, vliegtuigen, uniformen, kunstwerken,...):

 • Je biedt transversale ondersteuning aan de collectiebeheerders bij het invoeren van de informatie in de databank (zoals invoer van de nieuwe collectiestukken, verificatie, beschrijving van de stukken, verplaatsingen).
 • Je zorgt voor de plaatsbeschrijving van de archieven en de documentatie betreffende de collecties.
 • Je zoekt documentatie op in het kader van de verificatie van de collecties van de instelling (afkomst, geschiedenis, extra informatie in de dossiers van de werken, enz.)
 • Je creëert een instrument voor de classificatie van de archieven en de documentatie van de collecties.
 • Je zorgt voor de inventaris en nummering van de archieven, en voor de documentatie van de collecties.
 • Je doet opzoekingen in de registers en in andere archieven om het administratief statuut van de stukken in het museum vast te stellen en te verantwoorden.
 • Je werkt samen voor de omkadering van de stagiaires in het kader van de samenwerkingsverbanden met scholen en externe instellingen.

Competenties

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Niet vereist, wel een troef
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is kennis van het Frans een belangrijke troef.
 • Kennis van de museale administratieve omgeving en de regels betreffende de circulatie van kunstwerken is een pluspunt.
 • Je beschikt over een goede beheersing van de algemene informaticatoepassingen (Word, Outlook, Excel,…).
 • Je hebt kennis van de informaticatechnieken op het vlak van het beheer van museumcollecties (via databank) of je bent bereid deze aan te leren.

Solliciteren:

Meer info over de jobinhoud?

Ellen Lefèvre - Diensthoofd Dienst Administratief Collectiebeheer

⚠️ Aanbod alleen beschikbaar in het Nederlands